Historia parafii

Kategoria:

Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowano w latach 1936-1937 wg projektu Zenona Remiego. Konsekrował go bp Jerzy Ablewicz dnia 27 VI 1963 r. Murowany, z cegły i kamienia, otynkowany, jednonawowy, od frontu wieża, w prezbiterium sklepienie krzyżowe, w nawie i innych pomieszczeniach stropy płaskie. W prezbiterium polichromia figuralna z 1942 r., malował Adam Walczyński. Malowidła na ścianie tęczowej wykonała Maria Ritter. Ołtarz główny w tradycji późnobarokowej, w nim kopia obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, malował Stanisław Szczerba w 1938 r. Obraz św. Jana Nepomucena z 1780 r. Krucyfiks zapewne z XVIII w.; Chrystus Zmartwychwstały z XVIII w. Natomiast w górnej części głównego ołtarza widnieje obraz świętego Józefa Robotnika - patrona parafii.

Krzyż ołtarzowy, ambonka, sedilia, chrzcielnica, podstawka pod paschał, świeczniki ołtarzowe, klęcznik, antependium ołtarza soborowego, stacje drogi krzyżowej, konfesjonały – autorstwa Franciszka Palki.

Cykl rzeźb „Boleści Matki Bożej" – autorstwa Wojciecha Oleksego.

Cykl obrazów malowanych na szkle przedstawiających polskich świętych i błogosławionych – umieszczone na balustradzie chóru.

Do czasu rozpoczęcia prac renowacyjnych (do 2017 roku) w czterech dolnych oknach kościoła były umieszczone wykonane techniką malowideł na szkle obrazy przedstawiające historię życia świętych, wykonane przez Franciszka Palkę (św. Stanisław ze Szczepanowa), Marię Kotkowską (bł. Karolina Kózkówna), Marię Jasińską c. Józefa (św. Kinga), Zbigniewa Warzechę (św. Urszula Ledóchowska). Obecnie te okna znajdują się w Muzeum Parafialnym.

Na plebanii znajduje się Muzeum Sztuki Ludowej im ks. Edwarda Nitki – Filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (https://muzeumpaszyn.diecezja.tarnow.pl/), a w nim ponad 3.000 eksponatów (przede wszystkim rzeźby w drewnie i obrazy malowane na szkle).

W latach 2016-2017 wnętrze kościoła zostało poddane gruntownemu remontowi i rewitalizacji, o czym szeroko zostało opisane na łamach Tarnowskiego Gościa Niedzielnego nr 27 z dnia 8 lipca 2018 roku. Dnia 27 czerwca 2018 obchodzono rocznicę 80-lecia istnienia parafii Paszyn oraz 55. rocznicę konsekracji kościoła. Uroczystościom przewodniczył bp Andrzej Jeż.

*****

Wieś Paszyn została założona w XII wieku przez mieszczan nowosądeckich. Pierwsze wzmianki datuje się na rok 1365. Przez wieki wieś należała do Nowego Sącza.

Choć kościół we wsi został wybudowany dopiero w latach 1936-1937, to starania o samodzielność parafialną rozpoczęto już na początku XX wieku. Kamień węgielny pod nową świątynię poświęcił ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Franciszek Lisowski. On też w lipcu 1937 roku skierował do parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu jako wikariusza ks. Ewarysta Michalskiego z poleceniem podjęcia prac wykończeniowych przy budowie kościoła i plebanii na terenie Paszyna.

Dekretem z dnia 30 marca 1938 roku bp ordynariusz Franciszek Lisowski ustanowił parafię w Paszynie, wydzieloną z terytorium parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a pierwszym jej proboszczem zamianował wspomnianego ks. Ewarysta Michalskiego.

Patronką kościoła jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, natomiast patronem parafii – św. Józef Robotnik.

Kościół - wybudowany na podstawie projektu Zenona Remiego (przynależy on do słynnej i wybitnej rodziny nowosądeckich architektów) - został konsekrowany 27 czerwca 1963 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji bpa Jerzego Ablewicza.

Wewnątrz kościoła można dostrzec m.in. liczne rzeźby i płaskorzeźby wykonane ręką sądeckiego artysty-plastyka Franciszka Palki, przez długie lata mocno związanego z Paszyńskim Ośrodkiem Sztuki Ludowej, zwłaszcza poprzez znajomość z proboszczem-charyzmatykiem Ks. Edwardem Nitką (m.in. stacje Drogi Krzyżowej, ambona, chrzcielnica, rzeźby na konfesjonałach, lichtarze, "Ostatnia Wierzerza" w antepedium ołtarza) oraz malowidła ścienne i sufitowe, które wyszły spod ręki Marii Ritter (1899-1976), XX-wiecznej znanej sądeckiej artystki, nazwanej przez znawców jej twórczości "sądecką kapłanką sztuki".

* * *

W latach 2017-2018 wnętrze kościoła parafialnego poddano gruntownej rewitalizacji...

W 2017 roku została położona nowa granitowa posadzka na powierzni całego kościoła, przeprowadzono podposadzkowe kanały rozprowadzające gazowo-nadmuchowe ogrzewanie, zaś dla upiększenia świątyni wykonano w nawie i prezbiterium nowe dębowe ławki. Pojawiły się też nowe dębowe konfesjonały, w któych zachowano barwne płaskorzeźby ze starych konfesjonałów. Wykonano również nowe sedilla dla celebransów, a dotychczasowe - zostały umieszczone w Muzeum Parafialnym.

W prezbiterium - po demontażu dotychczasowych drewnianych podestów położono nową granitową posadzkę, a na niej osadzono nowy marmurowy ołtarz oraz marmurową ambonę stanowiącą obecnie miejsce przewodniczenia liturgii. Ponadto poddano renowancji, konserwacji i złoceniu oraz drobnej rekonstrukcji drewniany przedsoborowy ołtarz (pochodzący z limanowskiego kościoła parafialnego), w którym znajdują się obrazy Matki Bożej Nieustajacej Pomocy i świętego Józefa. Ten ołtarz nabrał nowego blasku i odzyskał pierwotną kolorystykę. Prace konserwatorskie wykonał Jan Kołbon ze współpracownikami.

W celu osiągnięcia izolacji termicznej we wnętrzu kościoła oraz dla komfortu wiernych zostały również wymienione wszystkie okna kościoła.

W 2018 roku zostały ponadto odnowione oraz dodatkowo wzmocnione zewnętrznymi katedralnymi próżniowymi szybami obydwa witraże znajdujące sie w prezbiterium kościoła, wykonane pierwotnie w 1940 roku w limanowskiej witrażowskiej szkole Kaima. Witraże przedstawiają: Pana Jezusa w tajemnicy Najświętszego Serca oraz św. Antoniego. Zostały one dodatkowo ubogacone otwieranymi elektrycznie uchylnymi dolnymi kwartami umożliwiającymi wentylację kościoła. Konserwacja witraży została wykonana w znanej krakowskiej pracowni witraży FURDYNA pod okiem pana Tomasza Furdyny. 

W 2019 roku - po zupełnym zużyciu się dotychczasowych organów piszczałkowych - zostały zakupione nowe, najwyższej światowej klasy, profesjonalne 28-głosowe organy elektroniczne amerykańskiej firmy ALLEN o symbolu CF-10 (podobne - tej samej firmy - znajdują się również w Bazylice św. Piotra na Watykanie).

* * *

W wymiarze życia liturgicznego - Ks. Krzysztof Smoroński, który objął urząd proboszcza parafi Paszyn w 2016 roku, wprowadził Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją z figurą Matki Bożej z Fatimy, cieszące od początku dużą frekwencją wśród wiernych. Dla figury Maryi z Fatimy została zaaranżowana specjalna kaplica po prawej stronie koscioła... Vis-a-vis tej kaplicy pojawił się również piękny obraz Pana Jezusa Miłosiernego JEZU UFAM TOBIE, wykonany w słynnej szkole malarsko-witrażowej Bolesława Szpechta z Krakowa.

* * *

Rok 2018 stał się okazją do świętowania małego jubileuszu naszej parafii...

Upłynęło dokładnie 80 lat od erygowania naszej parafii w dniu 30 marca 1938 roku oraz 55 lat od konsekracji kościoła parafialnego w dniu 27 czerwca 1963 roku. Tę wyjątkową rocznicę świętowaliśmy pod przewodnictwem arcypasterza naszej diecezji - Biskupa Andrzeja Jeża. Podczas uroczystej Eucharystii w dniu 27 czerwca 2018 roku nasz Biskup dokonał poświęcenia odremontowanej świątyni parafialnej. Natomiast rok wcześniej - w 2017 roku - podczas Wizytacji Kanonicznej - biskup Leszek Leszkiewicz dokonał konsekracji nowego ołtarza.

* * *

Dnia 10 września 2019 r. z udziałem Biskupa Leszka Leszkiewicza odbyła się uroczystość srebrnego jubileuszu istnienia Muzeum Sztuki Ludowej im. Ks. Edwarda Nitki w Paszynie. Poświęcenia tego wyjątkowego i niepowtarzalnego miejsca dokonał 10 września 1994 roku ówczesny biskup tarnowski - abp Józef Życiński. Wzniesienie tej budowli i troskę o jej wystrój i eksponaty zawdzięczamy wieloletniemu proboszczowi Paszyna i kustoszowi tegoż Muzeum - Księdzu Stanisławowi Janasowi.


 Napisali o nas:

https://tarnow.gosc.pl/doc/6959673.Swiety-Jozef-w-paszynskiej-sztuce-ludowej

http://www.tarnowskiekoscioly.net/index.php/koscioly/181-paszyn-kosciol-matki-bozej-nieustajacej-pomocy

http://www.rdn.pl/religia/parafia-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-paszynie-juz-80

https://tarnow.gosc.pl/doc/4843056.Dzielo-zycia

https://tarnow.gosc.pl/doc/3541947.Fenomen

https://tarnow.gosc.pl/doc/2043999.Kaplan-i-kustosz

https://tarnow.gosc.pl/doc/4779063.Od-katedry-przez-Paszyn-az-po-Grywald

https://nowysacz.naszemiasto.pl/litania-paszynska-czyli-kosciol-jako-galeria-tworczosci/ar/c13-1454307

http://www.appen.pl/koronasadecka/?page_id=172

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3541957.Sztuka-paszynska

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/kustosz-muzeum-sztuki-ludowej-fenomen-paszynski-wciaz-zywy

https://kultura.wiara.pl/doc/3541947.Fenomen

https://tygodnik.tvp.pl/41086974/co-wystrugal-przy-krowach-trafialo-do-genewy-czy-kolekcji-wajdy

https://www.dts24.pl/fenomen-paszynski-czyli-kto-rzezbi-czy-maluje-modli-sie-trzy-razy/

 https://tarnow.gosc.pl/doc/6959673.Swiety-Jozef-w-paszynskiej-sztuce-ludowejhttp://straznicyczasu.pl/viewtopic.php?t=15394

[/html]

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline