Spowiedź św.

Kategoria:

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Do spowiedzi świętej w naszej parafii można przystąpić codziennie przed każdą Mszą świętą oraz w innych wyznaczonych uprzednio porach dnia (zwłaszcza tydzień z "Pierwszym Piątkiem Miesiąca", Rekolekcje, Misje Święte, spowiedź przedświąteczna w Adwencie i w Wielkim Poście itp.). W związku z tym, że kapłani najpierw służą w konfesjonale a potem celebrują Eucharystię, zwykle nie jest możliwa spowiedź podczas Mszy świętych, dlatego myśląc o chęci przystąpienia do spowiedzi należy przyjść do kościoła odpowiednio wcześniej.

Odbycie spowiedzi sakramentalnej jako aktu osobowego i duchowego - wymaga realnego, fizycznego spotkania i bezpośredniej obecności zarówno penitenta (osoba, która pragnie się wyspowiadać), jak i spowiednika "tu i teraz", dlatego nie istnieje coś takiego, jak spowiedź przez telefon, przez internet itp. lub "z odtworzenia" (playback).

Warunki konieczne do spełnienia, aby dostąpić dobrej i ważnej spowiedzi świętej

Aby dobrze i ważnie "wyspowiadać się" czyli dostąpić owoców sakramentu pokuty i pojednania - nie wystarczy tylko przyjść do konfesjonału i "jako tako" powiedzieć grzechy, ale należy do spowiedzi odpowiednio się przygotować w postawie szczerości i modlitwy. Pomagają w tym dobrze wykonane wszystkie niezbędne do dobrej spowiedzi warunki, a są to:

1) Rachunek sumienia - czyli przypomnienie sobie wszystkich swoich grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi świętej, a przy grzechach cieżkich należy obowiązkowo powiedzieć ich liczbę, rodzaj i istotne okoliczności (brak określenia tego - w przypadku grzechów wielokrotnych prowadzi do spowiedzi nieważnej i świętokradzkiej z powodu zatajenia ilości grzechów cieżkich lub istotnych okoliczności). Gdy nie jest możliwe precyzyjne podanie liczby grzechów cięzkich to należy podać w przybliżeniu albo określić ich częstotliwość popełnienia.

2) Szczery żal za grzechy - czyli ból w duszy i obrzydenie sobie popełnionych grzechów ze szczerym postanowieniem, aby do nich nie powracać w przyszłości. Ten żal musi wynikać z pobudek nadprzyrodzonych - ze względu na Boga, krórego własnymi grzechami obraziliśmy.

3) Mocne postanowienie poprawy - czyli szczera i mocna decyzja odstąpienia od popełnionych grzechów oraz unikania okoliczności,  które mogłyby doprowadzić do powrotu do grzechów. Takie postanowienie poprawy musi być szczere, mocne i konkretne, a nie - ogólne i pozbawione decyzji, co do realizacji poprawy.

4) Szczera spowiedź - to bezpośrednie (twarzą w twarz) i szczere wyznanie wszystkich swoich grzechów przed spowiednikiem, poprzez którego sam Bóg działa. Grzechy należy wyznać w taki spowsób, jak to zostało omówione przy rachunku sumienia (każde zatajenie grzechu ciężkiego - co do jego rodzaju, ważnej okoliczności popełnienia lub ilości - sprawia, że taka spowiedź jest świętokradzka, a więc - ciężkogrzeszna i nieważna!).

5) Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom - to inaczej wynagrodzenie ludziom skutków popełnionych przez nas grzechów (a więc: przeproszenie, pojednanie, przywrócenie dobrego imienia, oddanie ukradzionych i zniszczonych rzeczy lub inna forma wynagrodzenia, adekwatna do popełnionego grzechu i wyrządzonego zła) oraz odprawienie zadanej przez kapłana podczas spowiedzi pokuty (dokładnie w takiej formie, czasie, sposobie i ilości, jak to zostało zadane przez spowiednika na spowiedzi).

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline