Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta to wielka uroczystość Jezusa Eucharystycznego w życiu małego dziecka, poprzedzona przygotowaniem i przystąpieniem przez dziecko do Pierwszej Spowiedzi Świętej. To (po chrzcie świętym) pierwszy sakrament przeżywany przez dziecko świadomie i dojrzale na miarę jego dziecięcych możliwości. To również wielkie święto dla całej wspólnoty parafialnej (żaden sakrament nie ma nigdy charakteru prywatnego, gdyż wynika z głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez sakrament Chrztu świętego).

Zawsze najistotniejszym wyznacznikiem dopuszczenia do tego sakramentu jest wiara dziecka i dojrzałość pozwalająca mu uwierzyć, że w Komunii Świętej przychodzi do niego naprawdę Pan Jezus oraz świadomość grzechu (rozróżniania dobra od zła oraz gotowość do podjęcia poprawy swego postępowania).

Głębokie przeżycie przez dziecko tych chwil pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość i na jego dalsze życie w przyjaźni z Panem Jezusem. To także wyjątkowa uroczystość w rodzinie dziecka komunijnego. Niezmiernie ważna dla całokształtu życia religijnego dziecka jest wiara i postawa religijna jego rodziców.

W przygotowaniu i przeżywaniu tej uroczystości należy sobie uświadomić, że na pierwszym miejscu zawsze jest i będzie doświadczecie intymnego spotkania dziecka z Jezusem w sakramencie Eucharystii. Stąd wszelkie inne kwestie powinny zdecydowanie zejść na dalszy plan. Zewnętrze kwestie (m.in. wystrój kościoła, prezenty, stroje komunijne) nie mogą przesłonić w świadomości dziecka, ale i w postawie jego rodziny, tego, co jest najważniejsze.

Dobrze, aby w przeżywaniu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej towarzyszyli dziecku jego rodzice oraz chrzestni. Ich obecność podkreśli jeszcze bardziej naturalny związek Pierwszej Spowiedzi i Komuni Świętej z Sakramentem Chrztu Świętego jako pogłębienia więzi dziecka z Panem Jezusem i Kościołem.

Naturalnym miejscem przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej (oraz innych sakramentów) jest własna Parafia zamieszkania.

Kwestia terminu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej oraz jej dopełnienie w postaci tzw. Białego Tygodnia pięknie wpisuje się w klimat wiosny i nabożeństw majowych (tzw. Majówek). Zwyczajnym terminem na tę uroczystość przeżywaną w wymiarze całej klasy (grupy dzieci z klasy trzeciej) jest druga niedziela maja. W obecnym czasie, mocno nacechowanym pandemią i wynikającymi stąd ograniczeniami, trzeba również uwzględnić wszelkie okoliczności nieprzewidywalne. W przypadku istniejących limitów - w pierwszej kolejności trzeba będzie wziąć pod uwagę realne możliwości organizacji uroczystej liturgii wynikające z przestrzeni naszego kościoła, dlatego w takim przypadku naturalnym drugim terminem uroczystości pierwszokomunijnej będzie sobota przed drugą niedzielą maja oraz podział dzieci na  mniejsze grupy. Ewentualne inne terminy wynikające z nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych sytuacji pozostają do suwerennej decyzji Proboszcza Parafii.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline