Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie studiów na Wydziale Teologicznym

Kategoria:

Na skrzydłach wiary i rozumu

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie studiów

na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

                        Drodzy Diecezjanie!

Św. Augustyn wyznawał: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. Te słowa wielkiego Doktora Kościoła, przytaczane przez Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 158) – zdają się streszczać istotę misji każdej katolickiej uczelni. Jest ona przestrzenią, w której wzajemnie przenikają się wiara i rozum, a beneficjentem tej błogosławionej styczności jest człowiek, i cały rozwój chrześcijańskiej kultury. Od wielu lat misję tę owocnie realizuje również Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

            Uczelnia, o której możemy z dumą i radością powiedzieć, iż jest nasza – diecezjalna – szeroko otwiera swe podwoje zapraszając na pięcioletnie studia magisterskie z teologii, a także, co jest tegoroczną edukacyjną nowością, na dwuletnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Studia pięcioletnie dedykowane są osobom świeckim i zakonnym; służą one nie tylko pogłębieniu wiedzy i wiary, ale też przygotowują do nauczania religii w przedszkolu, w szkole podstawowej i średniej. Dwuletnie Studia Teologiczno-Katechetyczne adresowane są do nauczycieli. Ich ukończenie daje stosowne kompetencje wymagane do nauczania religii. W praktyce otwiera to nauczycielom możliwość pracy katechetycznej, co jest niewątpliwym walorem tych studiów, a zarazem poszerzeniem możliwości dydaktyczno-wychowawczych. Rekrutacja na studia magisterskie i podyplomowe trwa od 1 czerwca br. Gorąco zachęcam do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej Uczelni.

            Składam również serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Uczelnia gwarantuje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem – co warto podkreślić – niestrudzenie promuje nauczanie św. Jana Pawła II. Papież Polak uczył w encyklice Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. To papieskie przesłanie pozostaje niezmiennym drogowskazem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

            Wszystkim Diecezjanom udzielam błogosławieństwa na trud odkrywania i poznawania Bożej prawdy oraz budowania w jej świetle własnego życia.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline